Informatii pentru beneficiari

NOUL MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA - MARTIE 2013

MIV varianta actualizata martie 2013

Detalii »

Anunţ privind aplicarea Hotărârii de Guvern 606 din 2010 ...

... referitoare la posibilitatea gajării sau a ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, în vederea constituirii de garanţii în favoarea unei instituţii de credit

Detalii »

Rectificare privind anumite cheltuieli eligibile in cadrul DMI 4.1

AM POR a transmis o rectificare a notei anterioare, emise si publicate aici.

Continutul notei de rectificare poate fi descarcat de mai jos.

Detalii »

Ordin privind unele cheltuieli eligibile aferente DMI 4.1

Contintul integral al comunicarii transmise de catre AM POR cu privire la unele cheltuieli eligibile aferente DMI 4.1 poate fi descarcat de mai jos.

Detalii »

25 august 2011 - Suspendarea depunerilor cererilor de finantare aferente DMI 4.2

Cu incepere din data de 25 august 2011, ora 12 procesul de depunere al cererilor de finantare aferente Domeniului Major de Interventie 4.2 se suspenda, anunta MDRT.

Continutul integral al instructiunii poate fi descarcat de mai jos.

Detalii »

Instructiune importanta pentru beneficiarii proiectelor finantate prin POR

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional (AM POR) a transmis Instructiunea nr 73 privind inlocuirea Instructiunii nr. 60/23.11.2010.

Detalii »

Corrigendum 5 pentru Axa prioritara 3, DMI 3.3 "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta"

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Corrigendum-ul nr. 5 la ghidul solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul Major de Interventie 3.3 - "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta".

Acesta intra in vigoare odata cu data publicarii sale, respectiv 14.01.2011.

Puteti descarca Corrigendum-ul nr.5 de mai jos.

Detalii »

Ghidul Beneficiarului REGIO

Ghidul beneficiarului REGIO, noua publicatie electronica, a fost lansat in 29 noiembrie 2010, cu ocazia Conferintei judetene « Stadiul Implementarii Programului Operational Regional in Transilvania de Nord » este un instrument creat de catre Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest pentru a veni in ajutorul beneficiarilor de finantari prin POR (REGIO).

Detalii »

Raportul privind durabilitatea investitiei

Raportul trebuie completat de catre beneficiar si transmis la sfarsitul fiecarui an de la expirarea perioadei de implementare a proiectului, pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de finantare (conform prevederilor art 2.2 din contractul de finantare).
Raportul se va transmite in 2 (doua) exemplare semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagina. Modelul este atasat mai jos.

Listele de verificare a conformitatii cererilor de pre-finantare si rambursare pentru beneficiarii POR

Documentele se pot descarca mai jos.

Noul model de cerere de rambursare pentru beneficiari

Noul model de cerere de rambursare se foloseste obligatoriu cu incepere din luna octombrie 2010. Aceasta nu va mai fi insotita de Raportul de progres.

Cererea de rambursare salvata ca document Excel se trimite si in format electronic, pe CD sau DVD.

Raportul de progres se transmite numai trimestrial.

Modelul nou de cerere de rambursare poate fi descarcat mai jos.

Instructiunea nr.50/25.06.2010 - decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr.50/25.06.2010, cu privire la decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general al contractelor si actelor aditionale pentru contractele de lucrari, servicii si furnizare din cadrul Programului Operational Regional. Mentionam ca prezenta instructiune se va aplica din data de 15 iulie 2010.
Textul integral al instructiunii se poate vizualiza mai jos.

X

Legătura spre noul site aici.