ENSPIRE EU

Proiectul ENSPIRE EU – Inspiraţie Antreprenorială pentru Uniunea Europeană – finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C – a fost promovat în cadrul unui parteneriat larg între Agenţii de Dezvoltare Regională, Autorităţi Publice Locale şi Camere de Comerţ din Danemarca, Marea Britanie, Franţa, Spania, Suedia, Cipru, Cehia, Polonia, România, Ungaria şi Slovenia.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătăţirea eficacităţii politicilor de susţinere a spiritului antreprenorial, în vederea modernizării şi a creşterii competitivităţii economice a Uniunii Europene. Cei 12 parteneri, coordonaţi de către Municipalitatea Ejsberg din Danemarca, vor conlucra pentru îmbunătăţirea politicilor în domeniu la nivel regional şi local şi vor contribui la promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv prin campanii de conştientizare la nivelul actorilor locali. Proiectul urmăreşte, totodată, acumularea de noi cunoştinţe cu privire la spiritul antreprenorial şi la modalităţile concrete de stimulare a inspiraţiei antreprenoriale în Europa.

Inspiraţia antreprenorială este abordată în cadrul proiectului conform definiţiei date de către Comisia Europeană (http://www.euractiv.com/en/innovation/entrepreneurship-europe/article-117477): „inspiraţia antreprenorială reprezintă o stare de spirit şi, totodată, un proces de creare şi dezvoltare a activităţii economice, în care se combină asumarea riscului, creativitatea şi/ sau inovarea, intr-un sistem de management echilibrat, în cadrul unei entităţi existente sau nou-înfiinţate.”

Proiectul se va desfăşura pe o durată de 36 luni şi beneficiază de un buget total de 1,951,463.94 euro, din care bugetul ADR Nord-Vest 105.000 euro. Bugetul solicitat în cererea de finanţare a fost de 1,700,000 euro; ulterior, în urma procesului de evaluare – date fiind calitatea proiectului, amplorii parteneriatului, importanţa temei abordate şi complexitatea activităţilor propuse – Comisia Europeană a sugerat creşterea bugetului cu 10%.

Grupul ţintă al proiectului e compus din persoanele dezavantajate (femei, emigranţi, persoane cu dizabilităţi), descurajate (şomeri pe termen lung şi persoane cu un nivel redus de educaţie) şi din cele deconectate (tineri din nivelul secundar de educaţie, deconectaţi de sistemul şcolar)

În luna martie al acestui an a avut loc prima întâlnire în cadrul proiectului, la Bruxelles, unde s-au discutat în detaliu activităţile care urmează să se desfăşoare în următoarea perioadă, în principal activitatea de design, dezvoltare şi implementare a metodologiei de cartare a bunelor practici în vederea susţinerii spiritului antreprenorial, componentă condusă de renumita şcoală de antreprenoriat Advancia, din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris.

Cartarea se va realiza în şase etape şi va cuprinde etapa de testare (mai-iunie 2010), dezvoltarea de instrumente, finalizarea instrumentelor de cartare, prezentarea şi testarea prototipului (30 septembrie 2010), aplicarea prototipului de către toţi partenerii, finalizarea, prezentarea analizei şi rezultatele (decembrie 2010). Rezultatele anticipate ale activităţii de cartare: o metodologie comparativă interregională de cartare, o bază de date comună tuturor partenerilor, 11 cartări regionale, 1 cartare comună interregională, 1 studiu interregional combinat, care va conţine 40 de bune-practici identificate.

În anii 2011 şi 2012, proiectul va continua cu activităţile Schimb de bune-practici, Recomandări de politici şi Pilotarea unei truse de instrumente pentru Agenţiile de Dezvoltare a Antreprenoriatului.

In luna noiembrie 2011, in cadrul proiectului a fost lansata la Bruxelles reteaua de cooperare in directia stimuarii antreprenoriatului, ENSPIRE EU Network.

Prin crearea unei adevărate platforme de colaborare şi informare reciprocă, Reţeaua ENSPIRE EU îşi propune sa devină motorul unor viitoare noi iniţiative, fundamentul unor noi proiecte în direcţia susţinerii antreprenoriatului, angrenând treptat instituţii şi indivizi interesaţi de susţinerea şi dezvoltarea de noi afaceri în Europa, de adoptarea si implementarea de politici favorabile dezvoltării antreprenoriatului.

Delegatia romana la Bruxelles a fost formata din reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest), Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .
Pentru a deveni membru, înscrie-te în reţeaua ENSPIRE EU pe platformele de socializare cu caracter preponderent profesional LinkedIN si Twitter! Urmăreşte noutăţile şi inspiră-te din ampla bază de date cuprinzând sumarul celor mai bune proiecte din cele 11 ţări în direcţia susţinerii antreprenoriatului accesând situl www.enspire.eu !Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.