Plan4all

În vederea instituirii unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale INSPIRE în conformitate cu politicile comunitare din domeniul mediului (Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi Consiliului), proiectul Plan4all a fost lansat anul trecut pentru a aborda aspecte legate de planificarea teritoriala. Proiectul se bazează pe bunele practici existente în diverse regiuni şi municipalităţi ale UE, cât şi pe rezultatele proiectelor de cercetare curente.

Din cele 34 de teme vizate de directiva INSPIRE, proiectul Plan4all abordează cele legate de planificarea teritorială, şi anume: (1) acoperirea terenurilor, (2) utilizarea terenurilor, (3) servicii de utilităţi publice, (4) instalaţii de producţie şi industriale, (5) instalaţii agricole şi pentru acvacultură, (6) zone de administrare/restricţie/reglementare/unităţi de raportare şi (7) zone de risc natural. Plan 4All va avea ca rezultat final punerea în funcţiune a unui GeoPortal funcţional în sistem WebGIS, cu servicii de căutare, vizualizare, descărcare şi de transformare, oferind astfel posibilitatea atât de a fundamenta investiţiile publice cât şi de a folosi acest portal ca şi instrument de marketing pentru atragerea de investiţii private în zonă prin accesul mult mai uşor şi mai transparent la informaţii şi prin posibilitatea efectuării de analize spaţiale online. Practic, se vor putea accesa şi căuta informaţii cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului din regiune pe baza metadatelor („date despre date”) relative la seturile de date şi serviciile web de publicare, existând posibilitatea de accesare şi modificare a hărţilor disponibile. La acest GeoPortal vor avea acces autorităţile locale din regiune, asigurându-se astfel interoperabilitatea datelor spaţiale şi posibilitatea armonizării bazelor de date, putând fi utilizat în acelaşi timp în procesul planificării teritoriale pentru elaborarea documentelor de planificare locală şi regională pentru perioada 2014-2020.

În acest sens, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a lansat, în cadrul unei întâlniri de lucru care a avut loc la sediul Agenţiei la jumătatea acestui an, iniţiativa încheierii unui protocol de colaborare cu autorităţile locale şi judeţene din regiune în scopul dezvoltării şi implementării unei infrastructuri de date spaţiale regionale şi racordarea acesteia la cea existentă la nivel European.

ADR Nord-Vest este unul din cei 24 de parteneri ai consorţiului Plan4all, format din Universităţi, ONG-uri, Administraţii Locale, Centre de Cercetare şi alte instituţii implicate în planificarea spaţială care provin din 15 tari europene şi sunt coordonate de Universitatea Boemiei de Vest, Cehia. Proiectul a fost depus în cadrul Programului eContentplus, şi a fost declarat câştigător la începutul anului 2009. Acesta se va desfăşura pe o perioadă de 30 de luni şi dispune de un buget total de 3.551.642 euro din care bugetul ADR Nord-Vest este de 88.133.

Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.