RegPol

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener asociat in proiectul Reţea de Formare Iniţiala REGPOL² - Initial Training Network (ITN)- derulat in perioada 2014-2017 si finanţat prin Acţiunile Marie Curie din Programul Cadru 7 al Uniunii Europene.

Descrierea proiectului
RegPol2 – Răspunsuri socio-economice şi politice la polarizarea regională în Europa Centrală şi de Est este centrat pe noi modele de disparităţi regionale între regiunile metropolizate şi părţile rămase din ţările central şi est-europene. Aceste modele spaţiale au devenit nu doar o caracteristică frapantă a actualului sistem de aşezări din aceste ţări, ci mai mult, în contextul crizei financiare şi economice continue, au alimentat îngrijorările cu privire la creşterea polarizării şi periferializarea regiunilor non-metropolitane. Modelele de polarizare regională nu sunt totuşi specifice doar ţărilor central şi est-europene, ci pot fi găsite pe tot cuprinsul Uniunii Europene, chiar dacă la nivele diferite.
Prin urmare, există la nivelul întregii Uniuni o acută nevoie de profesionişti în mediul academic, în rândul autorităţilor responsabile cu planificarea strategică şi în sectorul privat, care să fie capabili să abordeze şi să rezolve în mod adecvat implicaţiile spaţiale / teritoriale ale acestor fenomene. Cu atât mai mult cu cât dezvoltarea spaţială echilibrată a fost un obiectiv major al Politicii Regionale Europene.
În acest context, RegPol2 aduce laolaltă capacităţi de cercetare şi formare privind formele socio-economice de polarizare regională, consecinţele sau impactul mai larg al acestora asupra societăţii, precum şi reacţiile transmise de actorii sociali, economici şi politici.
RegPol2 pregăteşte 16 tineri cercetători pentru cariere în mediul academic, administraţie publică, societatea civilă şi sectorul privat. Instruirea pentru activitatea de cercetare este organizată îm 3 pachete de lucru care includ proiecte de cercetare individuale, dar interconectate. Fiecare proiect include detaşări intersectoriale care le oferă stagiarilor relaţii ocupaţionale, consolidând în acelaşi timp interfaţa dintre viaţa academică şi sectorul privat. Stagiul local va fi suplimentat de evenimente la nivel de reţea care favorizează o mai strânsă colaborare între parteneri. Formarea include aptitudini transferabile, precum şi unităţi teoretice şi metodologice.
Reţeaua (ITN) beneficiază de expertiza unor specialişti din mediul academic şi sectorul privat din 7 ţări diferite şi din 8 discipline ştiinţifice diferite, specialişti obişnuiţi să lucreze în contexte interdisciplinare şi multinaţionale. Pe lângă noile capacităţi de instruire la nivel european şi creşterea probabilităţii de ocupare a membrilor reţelei ITN, proiectul urmăreşte îmbunătăţirea instrumentelor politicii regionale prin creşterea capacităţilor politicienilor şi decidenţilor din mediul public şi privat în privinţa subiectelor legate de polarizarea regională
Răspunsuri socio-economice şi politice la polarizarea regională în Centrul şi Estul Europei

OBIECTIVELE PROIECTULUI
• Educarea unor specialişti autonomi în procese complexe de luare a deciziilor în legătură cu politicile regionale;
• Instruirea tinerilor cercetători în (a) înţelegerea problemelor legate de polarizarea regională şi a proceselor interrelaţionate de elaborare de politici în diferite contexte şi (b) comunicarea informaţiilor relevante către decidenţi
• Creşterea probabilităţii de angajare a cercetătorilor instruiţi în urma dobândirii unei cunoaşteri comprehensive a diferitelor metode disciplinare şi culturale de planificare şi a tradiţiilor europene în elaborarea de politici
• Îmbunătăţirea instrumentelor politicii regionale prin creşterea capacităţilor politicienilor şi decidenţilor din sectorul public şi privat în legătură cu problemele polarizării regionale

SUBIECTE DE CERCETARE
• Evoluţia, reproducerea şi persistenţa cetralităţii şi periferialităţii
• Guvernanţa relaţiilor centru-periferie
• Adaptare, strategii şi potenţiale.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
• Instruire pentru 13 cercetători doctoranzi şi 3 cercetători post-doctorat pentru cariere în mediul academic, administraţie publică, societatea civilă şi sectorul privat
• Stagii intersectoriale
• Evenimente de instruire la nivel de reţea pentru dobândirea de aptitudini teoretice şi metodologice
• Publicarea rezultatelor proiectului în jurnale ştiinţifice
• Transferul rezultatelor proiectului prin ateliere naţionale RegPol2 şi o conferinţă internaţională finală

PARTENERI:
• Institutul de Geografie Regională din Leibniz / Leibniz Institute for Regional Geography (IfL) – Germania
• Geomedia LLC (GEO) – Estonia
• Agenţia Impact Social / Social Impact (SI) – Germania
• Centrul Internaţional de Consiliere pentru Municipalităţi / International Advisory Centre for Municipalities (MEPCO) – Republica Cehă
• Centrul de Cercetare pentru Studii Economice şi Regionale, Academia Maghiară de Ştiinţe / Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (CERSHAS) – Ungaria
• Universitatea Slovacă de Tehnologie din Bratislava, Centrul de Excelenţă SPECTRA / Slovak University of Technology in Bratislava, SPECTRA Centre of Excellence (STU) – Republica Slovacă
• Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie (UBB) – România
• Universitatea din Tartu, Departamentul de Geografie – Estonia

PARTENERI ASOCIAŢI:
• Eurofutures Finland (EUROFUTURES) – Finlanda
• Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (A.D.R. Nord-Vest) – România
• Universitatea de Ştiinţe Economice / University of Economics (UEP) – Republica Cehă
• Universitatea din Szeged / University of Szeged (USZ) – Ungaria
• Asociaţia Naţională Germană a Iniţiativelor Suport pentru Start-Upuri / National Association of German Start-Up Support Initiatives (VdG) – Germania

Persoana de contact: Claudiu Cosier, dds@nord-vest.ro

Referinte: www.regpol2.eu
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.