THE ISSUE

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) este partener asociat coordonator pentru Regiunea Nord-Vest în cadrul proiectului THE ISSUE, finanţat prin cel de-al 7-lea Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (FP7) al Comisiei Europene. Proiectul vizează în principal domeniul Sistemelor de Transport Inteligente (ITS), având o durată de 3 ani (noiembrie 2011 – noiembrie 2014), şi o valoare totală de 3.205.802 euro.

Consorţiul proiectului THE ISSUE este format din 13 parteneri titulari din Marea Britanie, Franţa, Italia şi Polonia, la care au aderat 8 regiuni asociate din Croaţia, Finlanda, Grecia, Italia, Irlanda de Nord, România şi Spania. Partenerii asociaţi sunt mentoraţi de câte un partener titular (în cazul Regiunii Nord-Vest, este vorba despre regiunea Mazovia din Polonia).

Partenerii asociaţi
din Regiunea Nord-vest sunt: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj (CTP, ex RATUC), Remarul 16 Februarie şi ADR Nord-Vest.
Subiectele nucleu în jurul cărora gravitează acţiunile proiectului THE ISSUE cuprind:
- Masuri adresate descongestionării traficului şi reducerii impactului asupra mediului urban şi a infrastructurii de transport
- Managementul calităţii aerului în zone urbane şi reducerea emisiilor de poluanţi
- Îmbunătăţirea utilizării, planificării şi optimizării reţelelor de drumuri urbane şi regionale
- Promovarea transportului urban, a mobilităţii, a intermodalităţii si interoperabilităţii
- Creşterea siguranţei, securităţii traficului şi a sănătăţii comunităţilor urbane
- Aplicarea de măsuri inovative care să permită o mobilitate urbană sustenabilă.

Obiectivul major este definirea unui Plan de Acţiune Comun (JAP) la nivel european. Comisia Europeană va utiliza domeniile prioritare identificate în JAP pentru a propune viitoare call-uri de proiecte de transport durabil, începând cu anul 2016. Se urmăreşte pregătirea unui număr de pre-proiecte care să fie depuse ca propuneri de finanţare, inclusiv prin programul Orizont 2020.

În acest context, ADR Nord-Vest a întreprins o serie de acţiuni de informare direcţionate către organizaţii din regiune care desfăşoară activităţi în domeniul Transporturi (universităţi, centre de cercetare, firme, instituţii publice), unele organizaţii interesate devenind treptat parteneri asociaţi ai proiectului. Acţiunile realizate s-au transpus în implicarea actorilor regionali în activităţi precum schimburi de experienţă, depunerea de propuneri de proiecte de cercetare în comun cu ceilalţi parteneri, pentru programul european Orizont 2020, participarea la webinar-uri dedicate (inclusiv organizarea unui webinar), la conferinţe şi evenimente diverse care se subscriu tematicii.

O serie de 13 webinare pe teme de interes au fost promovate in regiune in randul firmelor, universitatilor, autoritatilor locale si altor tipuri de organizatii, acestea putand fi accesate online pe site-ul proiectului: http://www.theissue.eu/en/webinars

Doua sesiuni de mentorat si transfer de bune practici au fost organizate in 2014 parteneriat cu partenerii de la Clusterul Aerospace Valley din Franta, pe urmatoarele teme:
- E-Ticketing, sistem integrat de gestiune a traficului urban, beneficiar Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, la Toulouse (FR)
- Management de clustere, 15 clustere beneficiare din regiunile de dezvoltare Nord-Vest si Centru , la Cluj-Napoca

Referinţe:
Site proiect: www.theissue.eu
Persoane de contact:
Ioana Dragoş, ioana.dragos@nord-vest.ro
Michaela Mihăilescu, michaela.mihailescu@nord-vest.ro
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.