TOURAGE

Turismul reprezintă una dintre industriile care au înregistrat cea mai mare creştere în Europa, în ultimii ani. Regiunile izolate dispun de un potenţial de dezvoltare considerabil, care din păcate, în momentul de faţă nu este exploatat.

Schimbările demografice din ultimii ani au adus noi provocări, populaţia cu vârsta peste 60 de ani constituind cca. 30% din populaţie. Se preconizează că până în anul 2030 proporţia va ajunge în jur de 60%. În ciuda creşterii acestei cifre, vorbim de schimbări care aduc cu sine nu doar probleme şi dificultăţi ci şi oportunităţi, în sensul că populaţia în vârstă devine la rândul ei un consumator important, oferind astfel posibilităţi de dezvoltare a unor afaceri. În consecinţă, e limpede că economiile regionale diversificate care se doresc a fi şi sustenabile trebuie să dezvolte instrumente inovative, pachete şi produse noi care să cuprindă şi acest segment emergent.

În acelaşi context, există deja o serie de iniţiative în această direcţie, dar din păcate acestea sunt insuficient mediatizate. Tocmai de aceea, în cadrul proiectului TOURAGE vizăm sub-tema: Ocupare, Capital Uman şi Educaţie. În consecinţă, un pachet de activităţi reprezentative îl constituie organizarea de workshopuri interregionale, vizite de studiu şi analize în domeniul “silver tourism-ului” , toate acestea contribuind la transformarea aplicaţiilor şi soluţiilor inovative identificate la cei 11 parteneri, în beneficii economice şi la dezvoltarea de noi instrumente şi politici regionale.

Obiectivul general al proiectului TOURAGE îl constituie identificarea, analiza şi schimbul de propuneri, soluţii şi bune practici între parteneri, pentru îmbunătăţirea politicilor regionale referitoare la turismul care se adresează segmentului mai-sus amintit. Proiectul îşi propune să sensibilizeze factorii de decizie, responsabili cu dezvoltarea turismului în regiune, asupra provocărilor, beneficiilor şi trendurilor în domeniu şi al bunelor practici identificate, rezultatele putând fi încorporate astfel în politicile de dezvoltare şi alte documente de programare.

Proiectul se desfăşoară pe o durată de 36 luni şi are un buget total de 1.765.039,82 euro, din care bugetul ADR Nord-Vest este 105.921,00 euro. Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană prin Programul de Cooperare Interregională Interreg IVC în proporţie de 85%.

Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2012- decembrie 2014.

Consorţiul de implementare a proiectului este constituit din reprezentanţi ai 12 ţări partenere din UE, coordonatorul fiind Consiliul de Dezvoltare Regionala din Karelia de Nord, Finlanda.

Newslettere:
  1. Newsletter Tourage Nr. 01 (iunie 2012)
 
 
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.