TREC

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) coordonează implementarea subproiectului TREC - Cluster Transnaţional în domeniul Energiei Regenerabile, finanţat în cadrul proiectului SMART + din Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC. Subproiectul, care va fi implementat în perioada mai 2011 – aprilie 2013 îşi propune crearea unui cluster format din reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetare şi autorităţi publice din judeţul Cluj, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia şi Regiunea Saxonia din Germania, însoţit de activităţi de transfer de bune practici în managementul şi gestiunea de clustere şi reţele. În total, bugetul subproiectului este de 264.315 euro.

Lansarea sub-proiectului TREC vine în condiţiile în care problemele legate de epuizarea surselor de energie şi de încălzirea climatică sunt tot mai stringente şi fac necesară implementarea politicilor pentru dezvoltarea durabilă. În aceste condiţii, promovarea energiei din surse regenerabile este văzută ca un pas obligatoriu.

Proiectul constă în constituirea şi dezvoltarea unui cluster în domeniul energiilor regenerabile prin atragerea de agenţi economici care activează în domeniu, fie că sunt producători de echipamente sau de energie, furnizori de energie sau de materie primă pentru producerea energiei din surse regenerabile, operatori, consultanţi tehnici în acest sector, precum şi a centrelor de cercetare şi a universităţilor care deruleaza activităţi de cercetare în sectoare de interes, alături de autorităţi publice care contribuie la elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniu, asociaţii profesionale şi sectoriale, instituţii financiar-bancare, centre de transfer tehnologic, oficii de legătură cu industria, etc. Clusterul e privit ca şi o platformă de colaborare între actorii atraşi şi cointeresaţi, o oportunitate concretă de dezvoltare de proiecte comune, de facilitare a internaţionalizării, de întărire a legăturilor dintre rezultatele cercetării, angrenare a inovaţiilor în producţie şi comercializare, de reflectare a nevoilor reale ale sectorului în viitoare politici, strategii şi finanţări dedicate.

Evenimentului din 8 decembrie 2011 intitulat "Oportunităţi de Colaborare în Domeniul Energiilor Regenerabile”organizat de către ADR Nord-Vest în colaborare cu ICIA CENTI Cluj-Napoca care a reprezentat lansarea pe plan local a sub-proiectului TREC a pus la aceeaşi masă de discuţii participanţi din rândul IMM-urilor şi întreprinderilor mari din domeniul energiilor regenerabile (producţie de energie şi servicii), autorităţi (locale şi regionale), unităţi de învăţământ şi cercetare (universităţi, institute, licee) şi organizaţii cu rol intermediar (firme de consultanţă, camere de comerţ, centre de transfer tehnologic, media) din Transilvania de Nord. În cadrul întâlnirii peste zece firme şi instituţii şi-au manifestat interesul de face parte din viitorul cluster în domeniul energiilor regenerabile, lista rămânând deschisă tuturor firmelor şi instituţiilor interesate care desfăşoară activităţi sau au preocupări în domeniul energiei regenerabile; pentru adeziune, completaţi Declaraţia de Interes şi trimiteţi-o pe adresa managerului de proiect torok[punct]gergely[@]nord-vest.ro sau pe fax la numărul: 0264-439222.

Implementarea subproiectului TREC va aduce pentru judeţul Cluj beneficii de ordin economic, social şi de mediu; în plus, TREC va stimula inovarea şi competitivitatea din zonă. Totodată, proiectul promovează colaborarea şi cooperarea dintre IMM-uri, instituţii de cercetare şi autorităţi locale. Partenerii din Europa de Est vor dobândi competenţe şi know-how în domeniul managementului de grup prin identificarea şi transferul de bune practici de la partenerul german.

Componenţa consorţiului transnaţional al sub-proiectului TREC:

1. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) – Coordonator;
2. Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI;
3. Centrul de Cercetare şi Tehnologie Hellas / Institutul pentru Aplicaţii şi Tehnologii in Carburanţi Solizi, CERTH/ISFTA, regiunea Macedonia de Vest, Grecia;
4. Societatea de Management al Deşeurilor din Regiunea Macedonia de Vest, DIADYMA SA, Grecia;
5. Centrul German de Cercetări în Biomasă DBFZ, Regiunea Saxonia, Germania.

Prezentările susţinute în cadrul evenimentului din data de 8 decembrie 2011 "Oportunităţi de Colaborare în Domeniul Energiilor Regenerabile”

Mai jos, puteti descarca documentul "RENEWABLE ENERGY STUDY – CLUJ COUNTY".
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.