regioNet

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest are rolul de partener în subproiectul regioNet - Clustere şi reţele - motoare ale dezvoltării pentru creşterea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a regiunilor, finanţat în cadrul proiectului SMART + prin Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC. Subproiectul se derulează în perioada mai 2011 – aprilie 2013 şi are un buget total de 299.759,2 euro.

Scopul proiectului regioNet îl constituie transferul de expertiză şi bune practici în domeniul managementului reţelelor şi al clusterelor, între regiunile Saxonia, județul Cluj si Malopolska. În consecinţă ADR Nord-Vest şi Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj (OTIMMC Cluj) vor dobândi competenţele necesare constituirii, administrării şi dezvoltării de clustere.

În Europa de Vest, practica utilizării fenomenului de cluster este tot mai des întâlnită în ultimii ani, tocmai datorită avantajelor pe care acest tip de asociere le aduce membrilor săi şi datorită exemplelor de bune practici pe care le promovează. În schimb, în Romania la ora actuală, din cauza lipsei de experienţă în organizarea şi gestionarea unor astfel de structuri, precum şi a lipsei de colaborare dintre manageri nu există grupuri sau concentrări de activităţi pe domenii.

Dezvoltarea IMM-urilor în grupuri, interconectate, legate prin servicii şi tehnologii conexe sporesc atractivitatea unei regiuni. Dar condiţia esenţială pentru funcţionarea optimă a acestor structuri o reprezintă asigurarea unui management de grup performant, capabil să gestioneze creşterea competitivităţii şi dezvoltarea inovării, cu respectarea politicilor de dezvoltare durabilă.

În cadrul proiectului regioNet, ADR Nord-Vest în colaborare cu partenerul său OTIMMC vor elabora un studiu privind sectoarele prioritare de dezvoltare din regiune, identificându-se totodată potenţialul de dezvoltare a unor grupuri de firme şi ulterior, clustere pe anumite domenii de activitate.

Importanţa clusterelor

Prin definiţie clusterul reprezintă o aglomerare de firme, organizaţii şi instituţii de cercetare, autorităţi publice dintr-un areal geografic, care dispun de resurse şi competenţe capabile să confere o poziţie cheie într-un anumit domeniu de activitate şi care au un rol decisiv în dezvoltarea durabilă a zonei.

Avantajele unui cluster:

- stimularea activităţilor de inovare în domeniu
- accesul la facilităţi comune
- complexitatea de informaţii, nivelul ridicat de expertiză şi experienţa profesională
- transferul de idei şi tehnologii, flux informaţional intersectorial
- interconectare, relaţionare constantă, constructivă
- promovare integrată


Componenţa consorţiului transnaţional al subproiectului regioNet:

1. AGIL GmbH Leipzig - Agenţia pentru promovarea inovării şi a transferului de tehnologie, Germania – coordonator
2. Agenţia de Dezvoltare Regională Malopolska, Cracovia, Polonia
3. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cluj
4. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj


Contact: Ioana ŞUTA, Manager de Proiect – ioana.suta@nord-vest.ro

Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.