Concurs pentru ocupare post, Expert SMIS (Sistem de Monitorizare a Instrumentelor Structurale)

 ADR Nord-Vest scoate la concurs urmatorul post:

Expert SMIS (Sistem de Monitorizare a Instrumentelor Structurale), un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei Implementare POR

Principalele responsabilităţi:

- Introducerea în SUIM/SMIS a datelor privind cererile de finantare POR, incarcarea datelor legate de monitorizarea proiectelor finantate prin POR, conform procedurii specifice;
- Incarcarea datelor din cererea de rambursare, raportul de progres şi raportul de vizită pe teren în SUIM/ SMIS;
- Asigurarea de suport tehnic pentru funcţionarea programelor SUIM/SMIS la nivelul ADR Nord-Vest, colaborarea cu AM POR pentru întreţinerea SUIM/SMIS;
Cerinţe:

- studii universitare, nivel licenta in domeniile: stiinte administrative; stiinte economice;
- experienta de minimum 6 luni in specialitatea studiilor absolvite;
- experienta de minim 6 luni in implementarea/scrierea/gestionarea/consultanta de programe operaționale cu finanțare europeana;
- formarea/ certificarea de competente in domeniul sistemelor informatice de operare PC;
- cunostinte privind:
• documentatii necesare in vederea depunerii proiectelor finantate din fonduri structurale si de coeziune;

Aptitudini şi trăsături personale:

- foarte bune abilităti de comunicare orală şi scrisă;
- etică profesională de excepţie, moralitate, responsabilitate;
- capacitate ridicată de autocontrol, organizare şi eficienţă în condiţii de presiune a termenelor;
- iniţiativă, responsabilitate, meticulozitate;
-tendinta spre stabilitate; responsabilitate; buna organizare;

BIBLIOGRAFIE EXPERT SMIS:

- Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004, modificată de O.U.G. nr. 111/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1115 din 27 noiembrie 2004, cu anexa introdusă prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 615 din 7 iulie 2004
- H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
- Programul Operaţional Regional 2014-2020 (secţiunea 2 – Descrierea Axelor Prioritare)
- Principalele institutii si politici ale Uniunii Europene http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm


INFORMAŢII ORGANIZATORICE:

Persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii specificate vor transmite până Marti, 15.03.2016, ora 16:00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
- CV datat şi semnat;
- scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
- copii după documentele de studii;
- copii după documentele privind formarea / specializarea / calificarea / atestarea în domeniile specificate;
- copii după documentele care atestă vechimea / experienţa în muncă - în domeniul / specializările / funcţiile specificate în cerinţele postului, respectiv (carnet de muncă şi/sau adeverinţă vechime, raport REVISAL, contract de muncă, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator şi orice documente oficiale legale care atestă vechimea în domeniul de specialitate cerut);

Menţiune: Vineri, 18.03.2016, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic şi pe email doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concursul pe post!

• Examinarea (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei şi testare operare PC- WORD şi EXCEL) se va desfăşura la sediul secundar al ADR Nord-Vest de la adresa din loc. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud CLUJ, Vineri, 25.03.2016, începând cu ora 10. Durata examinării este în medie de 2,5 ore.
• Comunicarea rezultatelor obţinute la probele de examen (test scris şi test de operare PC) se va face telefonic şi pe email, până Marti, 29.03.2016, ora 16:00.
• Interviurile de selecţie se vor desfăşura Joi, 31.03.2016, LA SEDIUL SECUNDAR AL ADR NORD-VEST, str. Dorobanţilor, Nr. 3, Loc. Cluj-Napoca. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se va face până la data de 04.04.2016, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.