Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest scoate la concurs două posturi de femeie de serviciu

 Femeie de serviciu – două posturi pe perioadă nedeterminată, cu fracţiune de normă de 4 ore/zi, în cadrul Departamentului Administrativ-logistic, Direcţia Economică.

Responsabilităţi:
- Asigurarea curăţeniei şi a igienizării spaţiilor de birouri şi a spaţiilor anexe ale sediului social/sediului secundar al agenţiei;
- Gestionarea consumabilelor pentru curătenie/igienizare şi a ustensilelor de curăţenie;
- Urmărirea consumului/necesarului de materiale consumabile/de ustensile de curăţenie.
- Respectarea normelor privind SSM si PSI.

Cerinţe:
Studii / calificări:
- studii gimnaziale;
- cunoştinţe privind metodele de igienizare şi dezinfecţie, privind produsele şi ustensile de curăţenie;
- disponibilitatea de a lucra în regim flexibil de lucru;

Experienţă profesională:
- experienţă în muncă de minim 5 ani.

Aptitudini şi trăsături personale:
- stare bună de sănătate;
- punctualitate;
- hărnicie;
- corectitudine;
- seriozitate.

INFORMAŢII ORGANIZATORICE:

Persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii specificate vor transmite până Miercuri, în data de 23.11.2016, ora 16:00 pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro sau vor depune personal la sediul situat în Calea Dorobanţilor, nr.3, următoarele documente:
- CV datat şi semnat;
- solicitare privind participarea la concurs cu data depunerii şi semnătura;
- copii după documentele de studii/calificare;
- copii după documentele care atestă vechimea / experienţa în muncă - în domeniul / specializările / funcţiile specificate în cerinţele postului, respectiv (carnet de muncă şi/sau adeverinţă vechime, raport REVISAL, contract de muncă, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator şi orice documente oficiale legale care atestă vechimea în domeniul de specialitate cerut, daca este cazul);

• Menţiune: Luni, în data de 28.11.2016, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la interviul de selecţie!

Interviurile de selecţie se vor desfăşura Marţi, 06.12.2016, LA SEDIUL SECUNDAR AL ADR NORD-VEST, str. Dorobanţilor, Nr. 3, Loc. Cluj-Napoca, clădirea II, etaj I, sala de sedinţe.

• Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se va face, până la data de 09.12.2016, după finalizarea procesului verbal al comisiei de recrutare şi selecţie.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.