33,55 milioane euro pentru dezvoltarea microîntreprinderilor urbane din Transilvania de Nord

 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar pentru POR 2014-2020, anunţă lansarea, de către Autoritatea de Management, a mult-asteptatului ghid de finanţare pentru microîntreprinderi. Este vorba de Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Apelul lansat va pune la dispoziţia microîntreprinderilor urbane din regiunea noastră 33,55 milioane Euro.
Microîntreprinderile pot obţine finanţare pentru construirea, modernizarea sau extinderea spațiului de producție şi prestare servicii, precum şi pentru dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Locul de implementare a proiectelor trebuie să fie în mediul urban, iar potenţialii beneficiari vor putea depune proiectele între 27.07.2016 - 27.01.2017.
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
Finanţarea nerambursabilă maximă ce poate fi obţinută de o microîntreprindere este de 200.000 euro şi poate reprezenta maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
Doamna Sanda Cătană, director general interimar al ADR Nord-Vest, a declarat: „În perioada de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013, microîntreprinderile au implementat 364 proiecte, prin care au generat 1598 locuri de muncă. Venind în întâmpinarea interesului deosebit de mare al firmelor din regiune pentru prezenta oportunitate de finanţare, vom organiza evenimente de promovare a noului ghid în cele şase judeţe în perioada imediat următoare”.
Pentru mai multe detalii, ghidul se poate studia aici http://www.nord-vest.ro/Noutati-POR/Ghidul-de-finantare-pentru-microintreprinderi-lansat--eID1924.html .

Date de contact:
Andreea Marcu, expert comunicare, tel: 0264/431550, fax: 0264/439222, mobil: 0755 777012, comunicare@nord-vest.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.