Reluare procedură de achiziţie servicii audit

 ADR N-V este nevoita sa reia studiu de piata in vederea incheierii unui contract de servicii de audit. In aceste conditii, va rugam sa retrimitei ofertele dvs.de pret pentru efectuarea unui Audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România / ISA, al situaţiilor financiare ale ADR NORD VEST pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2015 întocmit în conformitate cu prevederile Ordinul 1969/2007 ( cu modificarile ulterioare ) emis de Ministrul Finanţelor Publice din România
.
Ofertantul castigator, la incheierea contractelului de servicii trebuie sa prezinte Autoritatii Contractante urmatoarele documente doveditoare:
- Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR-copie legalizata.
- Carnet de membru cu mentiunea „ACTIV” -copie
- Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice in original
- Declaratia pe proprie raspundere a auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR


Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Vă rugăm să ne ofertaţi produse de calitate superioară.


Data limita de depunere a ofertelor este 30.03.2016, ora 16,00. Ofertele de depun la secretariatul de la sediul secundar al ADR Nord-Vest de pe Calea Dorobantilot nr 3 sau pe fax la nr 0264 439222 sau pe email la adresa secretariat@nord-vest.ro.

Persoana de contact
Nicoleta Glodan
Expert Achizitii
Tel;0755777030
Email:nicoleta.glodan@nord-vest.ro
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.