S-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investiţii 3.1B - Clădiri Publice

 Azi, 28 iulie a.c, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional ( Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ) a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.
Eventualele observații se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 29 august 2016, ora 16.00.

Ataşat găsiţi varianta consultativă.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.