Noile modificări/completări aduse Ghidului General POR şi ghidurilor specifice pentru apelurile 2.1A, 3.1A, 5.1, 5.2, 6.1 şi 7.1 au fost publicate in 13 octombrie 2016

 Azi, 13 octombrie 2016,  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 a publicat noile modificări pentru Ghidul General POR precum şi pentru Ghidurile specifice lansate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 , respectiv:
  •  2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de no întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” - 2.1.A Microîntreprinderi.
  • 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale
  • 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural; 
  • 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
  • 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale.
  • 7.1. Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)
Ghidul General se poate consulta aici iar ghidurile specifice se pot descarca mai jos sau din secţiunea Ghiduri Specifice 
Toate ghidurile menţionate mai sus se pot găsi si pe site-ul programului www.inforegio.ro
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.