Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice aferent priorității 2.2, publicat de AMPOR

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 25.07.2016, în consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Deși perioada dedicată consultării s-a finalizat în data de 24.08.2016, AMPOR a primit, în continuare, în cadrul acestui apel de proiecte, numeroase propuneri, observații și întrebări pe marginea condițiilor de accesare a finanțării de către IMM-uri. Ca urmare, în cadrul Centralizatorului sunt incluse răspunsurile la solicitările de clarificări/observații/propuneri/întrebări primite în perioada 25.07.2016-14.10.2016.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.