Phare CES 2006 Investitii de mediu pentru sectorul public

 Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finantate in cadrul programului (valoarea totala a fondurilor publice: Phare - 75% plus co-finantarea de la Bugetul de Stat – 25%), sunt urmatoarele: 100,000 euro, respectiv 1,000,000 euro.

In plus, finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Durata unui proiect nu poate depasi 13 luni.

Astfel, in cadrul prezentei Scheme, un beneficiar poate primi finantare pentru maxim doua proiecte: un proiect care se refera la sectorul prioritar Gestionarea deseurilor si/sau un proiect care se refera la sectorul prioritar Gospodarirea apelor si a apei uzate.

Principalele categorii de activitati de investitie care pot primi finantare pentru sectorul de gestionare a deseurilor sunt:
statii de pre-tratare bio-mecanica a deseurilor menajere;
platforme de compostare;
colectarea si transportul deseurilor municipale;
colectarea selectiva;
sisteme de salubrizare si spatii pentru depozitare temporara

Principalele tipuri de investitii care pot primi suport financiar in sectorul Gospodarirea apei sunt:
reabilitarea statiilor de tratare a apei, conductelor de apa principale, a retelelor de alimentare cu apa, a bazinelor de apa;
reconstructia elementelor de infrastructura existente, acolo unde exista riscuri la adresa sanatatii;
extinderea retelei publice de alimentare cu apa, acolo unde este eficient;
remedierea calitatii resurselor de apa, acolo unde nu este efectiv disponibila nici o sursa alternativa de alimentare cu apa;
completarea sistemului de contorizare;
investitii in reducerea pierderilor la sistemele de alimentare cu apa.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.